Artiklid

Ministrid said märgukirja


Vene Kool Eestis, 13.11.2014

MTÜ Vene kool Eestis juhatus pöördus märgukirjaga siseministri ja haridus- ja teadusministri poole, milles pakutakse täiendada põhikooli- ja gümnaasiumiseadust. Pöördumise põhjuseks sai seaduse puudulikkus, tänu millele mõned kohaliku omavalitsuse volikogud kas lubamatult viivitavad koolide hoolekogude õppekeelt puudutavate ettepanekute läbivaatamisega, või üldse jätavad neid läbi vaatamata. Märgukirjas pakutakse kehtestada seaduses konkreetne tähtaeg nimetatud ettepanekute läbivaatamiseks – kaks kuud.

Kommenteerides probleemi sisu, mis sundis vene koolide kaitsjaid märgukirja koostama, VKE juhatuse esimees Mstislav Rusakov ütles, et sellist laadi ebameeldivate kaasustega ühendus põrkab kokku juba kümme aastat. „Me lisasime märgukirjale mõned kirjavahetused, mis tõendavad, et veel 2003 aastal, näiteks, Tartu linnavolikogu esimees Aadu Must keeldus võtmas linnavolikogu istungi päevakorda ettepanekut vene õppekeele kohta Tartu Puskini gümnaasiumis.  Analoogsed probleemid olid meil ka Mustvees ja Tapas”,- ütles tema.

Samuti Rusakov järjekordselt kurtis hariduse küsimuse äärmise politiseerimise üle. „Märgukirjas, mida valmistas ette meie endine vene ombudsman Sergei Seredenko, märgitakse, et teistel juhtumitel, millal kohaliku omavalitsuse volikogu on kohustatud menetlema n.ö. „väljaspoolt” tulnud küsimust, seadustega nähtakse ette teatud tähtaega otustuse tegemiseks. Tõsiasi, et õppekeele küsimus koolides sellist seadusega kehtestatud tähtaega ei oma, jällegi näitab selle küsimuse politiseerimist ja annab valla- ja linnavolikogudele manööverdada seal, kus neil selleks manöövriks ei tohiks ruumi olla. Loodame, et ministeeriumites suhtutakse meie ettepanekusse arusaamisega ning parandavad nimetatud möödalaskmist”,- lisas õiguskaitsja.