Artiklid

Hirmus on elada riigis, kus isegi Siseministeeriumi asekantsler sülitab süütuse presumptsiooni põhimõtetele


Margarita Kornõševa, 14.08.2013 (Originaal vene keeles)

Lugu järjekordse riigireetmises kahtlustatava isikuga sundis mind veelkord tundma hirmu, kuna ma kardan elada riigis, kus isegi Siseministeeriumi asekantsler sülitab süütuse presumptsiooni põhimõtetele.

Siseministeeriumi asekantsler Erkki Koort nimetas Vladimir Veitmanni eile riigireeturiks. Ja miks pärast sellist meedias avaldatud arvamusavaldust peavad tavakodanikud ennast vaevama meie Põhiseaduse sätetega, kus on kirjas: Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus“.

Sellisel moel kasvatataksegi meie rahva seas „õiguskultuuri“ ja „õigusteadvust“ ning mulle tundub, et rong on lõplikult läinud. Mul on hästi meeles, kuidas üks minu eestlastest kolleege lausus pärast „pronksneliku“ õigeksmõistvat kohtuotsust järgmised sõnad: ”Nad mõisteti õigeks – ja mis sellest? Need inimesed on eestlaste silmis niikuinii süüdi ja nii see ka jääb“.  

Ja kõik nimetatu leiab aset ühiskonnas, kus pidevalt rõhutatakse, et meil on tegu õigusriigiga.