Artiklid

REPLIIK: Kaitseminister kasutab Eesti kohut jalanartsuna ning kardab uut „vene mässu“


Margarita Kornõševa, 30.04.2013 (Originaal vene keeles)

„Härra Reinsalu! Säärase suhtumisega seadusesse ja inimestesse pole Teil ministritoolis midagi teha!“ Mulle tulid sellised mõtted pähe pärast seda kui ma lugesin meie kaitseministri pühapäevaseid avameelseid ülestunnistusi.

Minister arutles päevakajalistel teemadel: „Õigeksmõistvad kohtuotsused pronksiöö organisaatoritele riivasid paljude eesti inimeste õiglustunnet“.Vaata aga! Kohtud jõudsid järeldusele, et Klenski, Linteri, Reva  ja Sirõki näol pole tegu rahutuste organisaatoritega, Urmas Reinsalu aga konstateerib – et on ikka küll! Ja seda selle asemel, et rahustada kliiniliselt taipamatuid indiviide, et meil eksisteerib süütuse presumptsiooni põhimõte ja muu taoline.

Ja veel üks Urmas Reinsalu pärlitest: „Euroopa Inimõiguste kohtu otsus, millega mõisteti pronksiöö rahutuste osalistele valuraha, tekitab küsimusi“. Härra minister, kuskohas on fikseeritud, et jutt käib „rahutustest osalistest“. Täiesti õige, ei kusagil!  Ainult teie, vabandage väljenduse pärast, mõttejäreldustes.

Kui selliste mõttevälgatustega oleks hiilanud keegi naaberkatlamaja Juhan, siis poleks olukord olnud pooltki nii hull, kuid point on selles, et need mõttevälgatused tulevad Eesti Vabariigi ministri suust.

Urmas Reinsalu konstateerib, et Eestivaenulik tegevus ei leidnud pronksööga oma lõpu. Jah, ilmselt küll, kuna see jätkub tänu Reinsalu tüüpi poliiitkute palvetele ning igasuguste nende poolt hingestatud absurdustele (milleks on näiteks vene kooli reformimine). Minister ise tunnistas oma jutuajamise lõpuks, et „Üks keskne teema, mille abil vastasseisu ja kriisi esile kutsuda, on venekeelsete gümnaasiumide osalisele eesti keele õppele üleviimine". Siit aga tõstatub küsimus: „Milleks teha tuima järjekindlusega selliseid asju, millede tulemusena võivad riigis puhkeda vastasseis ja kriisiilmingud?“