Artiklid

Vabadustarmastavate rahvaste ike


Andrei Lobov , 13.11.2013 (Originaal vene keeles)

Hiljuti möödus 75 aastat Kristallöö sündmustest.  H.Hilmmler lausus 9.novembril 1938.aastal järgmised sõnad: „Natsionaal-sotsialistlik partei ei lasku juutide-vastaste väljaastumisteni, kuid kui Reichi vaenalsed langevad rahva viha alla, ei hakka ei politsei ega ka sõjavägi sekkuma“. Natsivõimude toel toimusid kümnetes Saksamaa linnades ning selleks ajaks annekteeritud Austrias ja Sudeedimaal juudivastased pogrommid. Vähemalt lümned inimesed tapeti, kümned tuhanded inimesed saadeti koonduslaagritesse.

Enne Kristallöö 75-dat aastapäeva tulid Eesti, Läti ja Leedu peaministrid välja avaldusega: „23.augustil 1939.aastal allkirjastasid stalinlik Nõukogude Liit ja hitlerlik Reich alla salajase protokolli Euroopa jagamise ning vallutamise kohta. Vabadustarmastavad Euroopa rahvad langesid totaalitaarrežiimi ning terrorismi ikke alla“.

Keel kujundab mõtlemist. Liialdamata võib öelda, et sõnale „euroopalik“ osutati meile ühelt poolt rikast ja edukat tähendust, teiselt pool aga õiglast, õiguslikku ning vaba tähendust. Poliitikud ei häbene sellega mängida, lisades igale poole sõna „euroopalik“.  

Kuid „vabadustarmastavad Euroopa rahvad“ läinud sajandi 30-te aastate kontekstis panevad hämmelduma. Eriti siis kui vaadelda nimetatud aastate ajalugu.

Vaatleme mõningaid fakte. 30.septembril toimus Müncheni kokkuleppe allkirjastamine, mille alusel Tšehhhimaa pidi loovitama Saksamaale Sudeedimaa. Lepingu allkirjastamisest võtsid osa Suurbritannia, Saksamaa, itaalia ja Prantsusmaa.

Lisaks Saksamaale võtsid Tšehhimaa jagamisest osa ka ungari ja Poola. Poola tõi oma väed Tšehhimaa Tešini piirkonda, Ungari sai aga endale Sloavakkia ning Karpaatia lõunarajoonid.

15.märtsil 1939.aastal lõppes Tšehhimaa kui isesesiva riigi eksistents. „Vabadusarmastavad Euroopa rahvad“ lõpetasid Tšehhimaa jagamise. Molotov-Ribbentropi pakti allkirjastamiseni jäi viis kuud.

Eraldi võib mainida, et Nõukode liitu ei lubatud Müncheni läbirääkimistele. Nõukogude Liidu ja Tšehhimaa vahel oli tol ajal sõlmitud 16.mail 1935.aasta vastastikuse abistamise leping. Veel 1938.aasta mais, esimese Sudeedi kriisi ajal, kui Tšehhi väed olid Sudeedimaal, kinnitas Poola suursaadik Prantsusmaal, et Poola kuulutab Nõukogude liidule sõja kui Nõukogude Liit otsustab saata Tšehhimaale appi väed läbi Poola territooriumi.

Maailm muutub. Sõnad „vabadus“ ja „õiglus“ saavad uue mõtte. Eesti, Läti ja Leedu poliitkud määralevad vabadust mitte just kõige paremate minevikunäidetega. Võimalik et neil on raske mõista, et maailm muutub ning et minevikus on võimatu midagi muuta ja seda isegi soovi korral olla igavesti õiglased ja vabad mistahes ajapunkti osas. Ja seda ilma Konstantin Pätsi või Karlis Ulmanise diktatuurita.

Ja ikkagi väärib 30.septenber – Müncheni sobingu aastapäev – Euroopa Liidu mälestuskuupäeva staatus.